Sơn nội thất, Sơn Việt Mỹ

Sơn nội thất

VIỆT-MỸ SATIN
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chủng loại Sơn nước Acrylic - Công dụng Dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện bề mặt các công trình đã sơn lớp sơn lót chống kiềm Platinum Sealer hoặc lót gốc dầu.

VIỆT-MỸ SILK CLEAR
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chủng loại Sơn nước Acrylic. - Công dụng Dùng để sơn hoàn thiện các bề mặt công trình đã sơn lớp sơn lót chống kiềm nội thất hoặc ngoại thất.

VIỆT-MỸ MAXI
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chủng loại Sơn nước Acrylic - Công dụng Dùng để sơn hoàn thiện cho các bề mặt công trình đã được sơn phủ lớp sơn lót chống kiềm nội hoặc ngoại thất

VIỆT-MỸ INCO
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chủng loại Sơn nước Acrylic - Công dụng Dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện cho các bề mặt công trình đã sơn phủ lớp sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất.