Sơn ngoài trời, Sơn Việt Mỹ

Sơn ngoài trời

Sơn bóng ngoài trời: Mặt sơn láng bóng, chống bám bụi
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chủng loại Sơn nước Acrylic - Công dụng Dùng để sơn hoàn thiện bề mặt các công trình đã sơn lót Platinum Sealer hoặc lót gốc dầu Việt - Mỹ.

Sơn cao cấp ngoài trời: Mặt sơn láng mịn, chùi rửa tối đa.
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chủng loại Sơn nước Acrylic - Công dụng Dùng để sơn hoàn thiện bề mặt các công trình đã sơn lớp sơn lót Platinum Sealer hoặc lót gốc dầu Việt – Mỹ