Bột bả tường, Sơn Việt Mỹ

Bột bả tường

VIỆT-MỸ PUTTY
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:39 PM
Giá : Liên hệ
Chất lượng cao Bột mastic dùng cho nội thất. Bột MASTIC nhãn hiệu VIỆT-MỸ PUTTY là một sản phẩm trộn sẵn gốc cememt chuyên dùng làm lớp phủ hoàn thiện cuối cùng cho bề mặt bêton hay vữa trát(hồ tô) trước khi sơn, nhằm tạo ra các bề mặt thật phẳng, thật mịn màng. Thành Phần: Cement Portland/ Calcium carbonate/ calcium sulfate/ Polymers.

VIỆT-MỸ PUTTY+
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chất lượng cao Bột mastic dùng cho nội thất & ngoại thất. Bột MASTIC nhãn hiệu VIỆT-MỸ PUTTY+ là một sản phẩm trộn sẵn gốc cememt chuyên dùng làm lớp phủ hoàn thiện cuối cùng cho bề mặt bêton hay vữa trát(hồ tô) trước khi sơn, nhằm tạo ra các bề mặt thật phẳng, thật mịn màng. Thành Phần: Cement Portland/ Calcium carbonate/ calcium sulfate/ Polymers.

VIỆT-MỸ CONTROL
Đăng ngày 10-07-2015 06:06:00 PM
Giá : Liên hệ
Chất lượng cao Bột mastic dùng cho nội thất & ngoại thất Bột MASTIC nhãn hiệu VIỆT-MỸ CONTROL là một sản phẩm trộn sẵn gốc cememt chuyên dùng làm lớp phủ hoàn thiện cuối cùng cho bề mặt bêton hay vữa trát(hồ tô) trước khi sơn, nhằm tạo ra các bề mặt thật phẳng, thật mịn màng. Thành Phần: Cement Portland/ Calcium carbonate/ calcium sulfate/ Polymers.